à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã/Stock à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã/Stock à¤Ã×èͧà¢éÒãËÁè/New arrival ¡ÒÃÊÑ觫×éÍ/Odering àÇ纺ÍÃì´/Webboard µÔ´µèÍàÃÒ/contact us

รับจ้างกลึงงาน mass กัดงาน แม่พิมพ ด้วยเครื่อง CNC รับสมัครงาน ช่างกลึง cnc มีประสบการณ์ และ ช่างแม่พิมพ์ machining USED forklift หม้อแปลง 3 เฟส 380/200 vac เครื่องจักรมือสอง สต็อกในไทย